29 Rebiülahir 1443
05 Aralık 2021 Pazar |

SOHBETLER

Yeni hicri yılın önemi

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi’miz Mahmud Es’ad Coşan’ın hicrî yeni yıl vesilesiyle yaptığı sohbetin metnini istifadenize sunuyoruz. Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû!.. Hicrî Yıl Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler! Yeni Hicrî yılınız hayırlı olsun… Muharrem hicrî senenin birinci ayıdır, 1 Muharrem de hicrî senenin birinci günü olmuş oluyor. Hicrî takvim, müslümanların dinî bakımdan çok […]