İslam ülkeleri ve halkları arasında, bilinç ve farkındalık düzeyi yüksek ve kalıcı bir ittifakın gerçekleşmesi için neler yapılabileceğinin etraflıca değerlendirildiği panelde, İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için Müslümanların Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın sünneti etrafında birleşmelerinin önemi vurgulandı. Panele dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye eğitim için gelen Müslüman gençler ile İstanbul dışındaki komşu il ve ilçelerden gelen katılımcılar dikkat çekti.

 Son yıllarda düzenlediği özgün ve temalı programlarla dikkat çeken İnsan ve Çevre Derneği BİNDER, Kritik Analitik Düşünme Platformu’nun katkılarıyla “Sağduyulu İttifak Çağrısı” temalı bir panel gerçekleştirdi. İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde 5 Rebiulahir 1439 – 23 Aralık 2017 Cumartesi saat 19.30’da başlayan ve sunuculuğunu Selami Karaağaç’ın yaptığı panel, İslam kardeşliğine ve uyanık olmaya vurgu yapan Kur’an-ı Kerim ayetlerinin tilavetiyle başladı.

 Oturum başkanlığını, Kritik ve Analitik Düşünme Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Murat Makaracı’nın yaptığı panelde,

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal “Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Çatışmalar Ortamında Birlikte Yaşam Perspektifi”,

Bandırma Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Şahin “Ortadoğu’da Kültürel Diplomasinin Önemi” ve

Adnan Menderes Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Ramazan Haykıran “Birlikteliğin Kültürel İmkânları – Tarihi Tecrübe” konularında katılımcılara hitap etti.

Panelde, son yıllarda İslam dünyasında körüklenmeye çalışılan etnik ve mezhepsel farklılıkların çatışma ortamına dönüştürülmek istenmesinin İslam ümmetinde ne tür problemlere yol açtığı analiz edilerek, bölgemizde oluşturulmaya çalışılan kargaşa ve karışıklığı engelleyecek çalışmaların neler olabileceği detaylı şekilde masaya yatırıldı.

İslam dünyasını bekleyen ve gayrimüslim oluşumlar tarafından körüklenerek en büyük tehdit haline dönüştürülen mezhepler çatışmasının, yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte, tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de dünya üzerindeki egemen güçlerin iktidar rekabetinin Ortadoğu’da temsili bir savaş halinde kendini gösterdiği ve bu hususun bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit eder hale geldiğine dikkat çekildi.

Panelde, AKRA FM’de yaklaşık 5 yıldır gündeme getirilen Hicri 1350, Miladi 1931 yılında gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi’nde alınan birlik kararına da değinildi. Tedirginlik nedeni güncel gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı metni çerçevesinde konu ele alınarak İslam ülkeleri ve halkları arasında bilinç ve farkındalık düzeyi yüksek ve kalıcı bir ittifakın gerçekleşmesi için neler yapılabileceği etraflıca değerlendirildi.

İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için Müslümanların Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın sünneti etrafında birleşmelerinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, Kur’an-ı Kerim’in mesajlarının ve Peygamber Efendimizin sünnetinin inanç, amel, kardeşlik ve düşünce ekseninde değerlendirilerek İslam’ın temel esaslarının idrak edilmesinin ve bilinçli şekilde hayata uygulanmasının İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine yapacağı katkı gündeme getirildi.

Günümüz Müslüman halklarının yaşadıkları ve yüz yıldır bir şekilde işgal atında bulunan ülkelerin, tek çatı altında birleşme düşüncesine sıcak bakmayan idarecilerine karşı, Müslüman halklar arasında etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın kültürel ve ticari işbirliğinin fayda sağlayacağına vurgu yapıldı. Bu kapsamda genel İslam kardeşliğine paralel olarak kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek için planlı ve disiplinli çalışmaların yapılması zaruretinin son dönemde daha da arttığının kaydedildiği panelde, İslam inancını ve değerlerini yaymak Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekânlar ile toprakları herhangi bir dış müdahaleye karşı korumak hususlarının önemine değinildi.

Kur’an-ı Kerim’de Hucurat Suresi’nin 10. ayeti kerimesinde “Mü’minler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nâil olasınız” buyrulduğuna dikkat çekilerek, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan farklı milletlerden Müslümanların tek çağrıyla ibadetlerine davet edilmesinin başlı başına bir birliktelik aracı olduğuna temas edildi. Bu birlikteliğe karşın bazı Müslüman ülkelerin yöneticilerin farklı gerekçelerle İslam dışı unsurların yanında mevzilenmesinin ya da tarafsız kalmalarının ümmete acı verdiğine değinildi.  

Müslümanlar için muhasebe yapma zamanının gelip geçtiğinin ifade edildiği panelde, geçmişte yaşananları analiz etmenin, bugün yapılan hataları sonlandırmanın ve geleceğe dönük ciddi adımlar atmanın zaruretine vurgu yapıldı.  Soru-cevap şeklinde devam eden programın sonunda panelistlere plaket takdim edildi.

Program Videosu

 

Tagged