“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 1; Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 2)

Ramazan Ayı’nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah (c.c)’dan niyaz ederiz.

Ramazan