Hakkımızda

Başakşehir’in ilk derneği olarak 1998 yılında kurulan İNSAN ve ÇEVRE DERNEĞİ, kısa adıyla ‘’BİNDER’’in genel amaçlarını; milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı, kültürlü insan yetiştirmek, eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma, iletişim alanlarında fertlerin yetişmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapmak, dini, tarihi, milli ve ilmi kaynak mahiyetindeki eserlerin tespiti, tanıtımı, okunmasının yaygınlaştırılması, inanç kültürünün pekiştirilmesi ve bu konularda halkı bilinçlendirmek için her türlü çalışmayı yapmak, tüm Türkiye’ de çevreyi koruyucu faaliyetlerde bulunmak diye özetleyebiliriz.