gencitikafTamamı gençlerden oluşan Genç İtikâf Grubu”, unutulan bir sünnet olan itikâfı bilinir ve yaşanır kılma gayesiyle öncelikle gençler olmak üzere tüm İslam alemini “Genç İtikâf 1436” projesiyle itikâfa davet ediyor.

“Bu Ramazan İtikâf’a Giriyorum” çağrısıyla duyurulan program, hicri 20 Ramazan 1436, miladi 06 Temmuz 2015 akşamı başlayıp 10 gün süreyle devam edecek.

Dünya İçin İtikâf Vakti!

Hicri 1435 yılında “Değişim İçin İtikaf” ana temasıyla projeyi gerçekleştiren Genç İtikâf Grubu, bu yıl ise “Dünya İçin İtikâf Vakti” ana temasıyla 8 milyar insanlığa davette bulunuyor.

İtikâfla ilgili sahih kaynak bilgilere yer veren www.itikaf.org sitesini oluşturarak tanıtımlarını gerçekleştiren Genç İtikaf Grubu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca itikâf için izin verilen camiler listesini dewww.itikaf.org/camiler adresinden yayınladı.

Ödüllü İtikâf Slogan Yarışması

Ayrıca Ramazanın son 10 günü Peygamber Efendimiz(s.a.s)’in hiç terk etmediği sünnet olan itikâf için, ödüllü itikâf slogan yarışması da tertip edildi.

“Haydi, En İyi Sloganı Bulmaya Var mısın?” sloganıyla tertip edilen yarışmada birinciye 150 TL’lik, ikinciye 100 TL’lik, üçüncüye 50 TL’lik teknoloji mağazasında kullanılabilecek hediye çekleri takdim edilecek.

6 Dilde Tanıtım

Farklı dillerde tanıtım çalışmaları da yapan Genç İtikaf Grubu, Türkiye dışındaki dünya Müslümanlarını da unutmadı. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Arapça, Endonezyaca ve Fransızca dillerinde tanıtımlar, gönüllü olarak gerçekleştiriliyor.

İtikâf nedir?

İtikâf, bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme; akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimidir.

İtikâf, Kur’an ve sünnetle sabittir.

Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; “… Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. El-Bakara, 2/125).

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekilirdi.” [Buhârî, İ’tikâf 1]

Hz. Peygamber’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadîs-i şerîfler vardır. Hz. Âişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).

Ebu Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir. (ez-Zebîdî, Tecrîd-i«Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).

Tagged