1. İşrak Namazı

Kerahat vakti çıkınca (güneşin doğuşundan 30-40 dakika sonra) 2 rekât olarak kılınır.

Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup zikrullahla meşgul olarak vaktini geçirmeye devam eder, ardından da kalkıp iki rekât namaz kılarsa; (böyle hareket eden bir mü’mine bu hareketi) tam olarak, tam olarak, tam olarak bir hac ve bir umre yapmış gibi ecir kazandırır. (Tirmizi, “Salât”, 412, r. 586)

2. Duha Namazı

Kerahat vakti çıkınca (güneşin doğuşundan 30-40 dakika sonra) 2 rekât olarak kılınır.

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur;

Bir kimse kuşluk namazının iki rekâtına devam etse, günahları denizköpüğü kadar çok olsa bile affolunur. (Tirmizi, Vitr, 15)

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur;

Her birinizin her eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. Bu sebeple her tesbih (sübhânallah) bir sadaka, her hamd (elhamdülillah) bir sadaka, her tehlil (lâ İlâhe İllallah) bir sadaka, her tekbir (Allahüekber) bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekât namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. (Müslim, “Müsâfirîn”, 84; Ebû Dâvûd, “Tetavvu”, 12)

3. Evvabin Namazı

Akşam namazının arkasından, 2-6 rekât olarak kılınır.

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekâtlı namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.” (Tirmizi-Salat, 431)

4. Kıyamu’l-Leyl Namazı

Geceleyin yatmadan önce abdest alıp ardından 2 – 4 rekât olarak kılınır.

Uyumak için yatağına girmek istediğinde namaz için aldığın gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat. (Buhari, 6311; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11/109)

Kim güzelce/benim gibi abdest alıp ardından -içinde başka şeylerle meşgul olmaksızın- iki rekât namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, Vudu, 24, 28; Müslim, Taharet, 3-4)

5. Teheccüd Namazı

Geceleyin bir miktar yattıktan sonra uyanıp kılınır. En son vakti imsak vaktidir. 2-12 rekât olarak kılınır.

Gecenin bir kısmında (uyan), sana mahsus bir İlave olarak gece namazı (teheccüd) kıl. Rabbinin (böylece) seni övülmüş bir makama gönder(ip orada oturt)ması muhakkaktır. (İsrâ Süresi 79. Ayet)

Bir kimse geceleyin karısını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına 2 rekât namaz kılarlarsa, Allah’ı çok anan erkekler ve Allah’ı çok anan kadınlar arasına yazılırlar. (Ebû Dâvud, Tatavvu 18, Vitir 13)

Kişinin gece yarısı kıldığı 2 rekât namaz, dünya ve içindeki şeylerden daha hayırlıdır. Eğer ümmetime zorluk verecek olmasa idim onu kendilerine farz kılardım. (Buhari 9/ 131; Müslim Salatül Müsafirin, 206)

Tagged