1 – Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (RH.A) hocamız; Kulluk Sanatı adlı eserinde ‘Elhamdülillah, biz ehlisünnet vel cemaat çizgisi içinde, takva yolunda, yörüngenin en sağlam yönünde oturmuş bulunuyoruz. Cadde i Kübra’da yürüyoruz’ derken belirtmiş olduğu 3 özellik hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • a) Amel, irfan, tefekkür
 • b) İlim, irfan, ihsan ✓
 • c) İhsan, ibadet, nasihat
 • d) İhsan, sohbet, takva

2 – ‘Hindistan’da padişahlarla mücadele etmiş, yanlışlıkların karşısına çıkmış, büyük bir şilep kayalıklara çarpmasın diye, dümen dairesine geçmiş ve dümenciyle yumruklaşmış, şilebi batmaktan kurtarmıştır’. Şeklinde bahsedilen Allah dostu aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Şah-ı Nakşibendi Muhammed
 • b) Hace Baki Billah Nakşibendiel-Kabuli
 • c) Muhammed Seyfuddin Faruki
 • d) İmam-ı Rabbani eş-Şeyh Ahmed el Faruki ✓

3 – “Hiç başka bir sebep aranmadan, sırf kendisinden dolayı sevilen sevgililere ……………….. denilir.”

Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

 • a) Mahbubün li-aynihi ✓
 • b) El hubbu lillah
 • c) Muhibbi
 • d) Mahbubün li-ğayrihi

4 – Aşağıdakilerden hangisi ‘Dünya melundur. Dünyanın içindeki her şey melundur. Ancak şu üç şey müstesnadır.’

Hadis-i Şerifinde istisna olarak sayılan özelliklerden birisi değildir?

 • a) Zikrullah
 • b) Âlim
 • c) Seyfullah ✓
 • d) İlim öğrenen

5 – “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi ………………… tam iman etmiş olamazsınız.” Hadis-i şerifindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

 • a) Hoş görmedikçe
 • b) Affetmedikçe
 • c) Hayra teşvik etmedikçe
 • d) Sevmedikçe ✓

6 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi “ZÜHD” ün tanımları arasında yer almaz?

 • a) Dünya sevgisinin insanın kalbine yerleşmemesi
 • b) Gözünün tokluğu
 • c) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak ✓
 • d) Makam ve mevki isteksizliği

7 – Ebu Ümame Hazretlerinden rivayet edilen bir Hadis-i Şerife göre “Cehennemin Köpekleri” diye adlandırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Falcılar
 • b) İhtikarcılar
 • c) Koğucular
 • d) Bid’at ehli ✓

8 – Fetih süresi 10. Ayeti kerimede anlatılan, Hicretin altıncı yılında, Hudeybiye’de 1400 sahabinin Peygamber Efendimize (s.a.s) ile yaptığı beyatı, Allah ile yapılmış olarak kabul edilen beyat aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • a) I. Akabe Beyatı
 • b) II. Akabe Beyatı
 • c) Rıdvan Beyatı ✓
 • d) Bedir Beyatı

9 – Dünyadan varlığını koparmış, dünya malı ile eli ayağı bağlı olmayan, Hür İnsanlar anlamına da gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Ahrar ✓
 • b) Ağyar
 • c) Ahzap
 • d) Ahraz

10 – “Her evlat anasına tabi olur, her kuzu anasının peşinden gider. Dünya ehli olursanız dünya ile beraber …………………, Ahiret ehli olursanız ahiret ile beraber ………………………. .”

Boşluklara getirilmesi gereken en uygun kelimeler hangi seçenekte verilmiştir?

 • a) Yaşar gidersiniz – huzur bulursunuz.
 • b) Helak olursunuz -kurtulursunuz. ✓
 • c) Ölürsünüz – ceza bulursunuz.
 • d) Kurtulursunuz – huzura erersiniz.

11 – Peygamber Efendimizin “İlim iki gruptur, iki tip ilim vardır.” ifadesine istinaden Faydalı ilim, Allah’ın sevgili kulu olmaya yarayan ilim aşağıdakilerden hangisidir.

 • a) İlm-i Lisan
 • b) İlm-i İhsan
 • c) İlm-i Nafi ✓
 • d) İlm-i Hafi

12 – Kitabü’z-zühd ve’r-rekaik eserinin sahibi kimdir?

 • a) Abdullah ibn-i Mübarek (r.a.) ✓
 • b) Abdullah ibn-i Mesud (r.a.)
 • c) Bera ibn-i Azib (r.a.)
 • d) Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)

13 – Bir diyar İslam diyarı oldu mu, ebediyen İslam diyarıdır, asla kâfir diyarı olmaz, asla daru’l harp olmaz!” buyuran Mezhep İmamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) İmam Hanefi
 • b) İmam Hanbeli
 • c) İmam Maliki
 • d) İmam Şafii ✓

14 – Osmanlı döneminde içeriğinde 500 den fazla ilmi barındıran, Kastamonulu Taşköprülüzade tarafından yazılan, büyük bibliyografik abide olarak bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Matlau’l-itikat
 • b) An-esami’l kütübi ve’l funun
 • c) Mevzuatü’l ulum ✓
 • d) Keşfü’z zünun

15 – “Çocuklarınızı ileriye, ilerideki çağa göre yetiştirin! Çünkü onlar sizin çağınızın insanı değil, işlerinin insanı!” buyuran Sahabe-i Kiram Efendimiz kimdir?

 • a) Hz. Ömer (r.a.)
 • b) Hz. Ali (r.a.) ✓
 • c) Musab bin Umeyr (r.a.)
 • d) Hz. Osman (r.a.)

16 – “Bir milletin yükselmesi ilimle oluyor, teknolojinin gelişmesi ilimle oluyor. Ekonomi de ilimle derleniyor, toparlanıyor. İnsan ilim sayesinde o sahalardaki müşküllerini hallediyor.” Paragrafta bahsedilen ilim ile ilgili aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz?

 • a) Her şeyin temeli ilimdir
 • b) Dünyayı isteyen ilme sarılsın
 • c) İlim bir tac imiş nuru Hüdadan ✓
 • d) Ahiretini isteyen ilme sarılsın

17 – “İnsanın gönlü bir gemi gibidir. Servet, para pul, mevki makam ve dünyadaki her şey deniz gibidir. İnsanın gönlü bu denizin üstünde gezebilir. Bir Müslüman mevki sahibi olabilir, para sahibi olabilir; gönlü derya gibi imkanların içinde yüzebilir. Ama geminin içine su girmemesi gerekir. Gönlünün içine dünyalık sevgisi girmemesi lazım.”

Paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • a) Dünyalık gönlümüze girmemeli ama elimizden de çıkmamalı. ✓
 • b) Dünyalıktan tamamen uzaklaşmak gerekir.
 • c) Derviş bağrı taş gerek.
 • d) Harca ki gelsin

18 – Yeni Müslüman olan bir Alman’a sormuşlar: “İslâm’ın en çok nesini beğendin?” Size göre Alman kardeşimizin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Namaz kılmanızı
 • b) Ziyaretlerinizi
 • c) Muhabbetinizi ✓
 • d) Dürüstlüğünüzü

19 – Mana bazen kelimelerde olmaz, paragraflarda yatar. Bazen bir kitabın “ana fikri” vardır. Kelime olarak hiç söylenmez ama o kitabın ana fikri vardır. Ayetin ana fikri vardır. Nitekim! Ayeti Kerime de. “Allah insanlara bir rahmetin kapısını açtı mı kimse engelleyemez, vermeyecek oldu mu da kimse verdiremez.” buyuruyor.

İfadelere ve ayeti kerimeye göre hangi konudan bahsedilmektedir.

 • a) İrfan
 • b) İhsan
 • c) Rıza
 • d) Kader ✓

20 – Bir gayrimüslimle cihat etmekte iken ibadet vakti geldiğini belirterek müsaade isteyen ve ibadet için ara verdiklerinde ben bu kafiri atın üstünde öldüremedim şimdi öldürsem diye aklından geçirdiğinde, “hatırına yaptığın ahitten mesulsün” ayeti kerimesinin anlamı gelen, bu şekilde Allah (c.c) tarafından ikaz edilen Mümin, Mücahit, Mübariz, silahşor, usta savaşçı kimdir?

 • a) Hz. Ömer (R.a.)
 • b) Abdülaziz Bekkine (R.a.)
 • c) Abdullah Bin Mübarek (R.a.) ✓
 • d) Musab Bin Umeyr (R.a.)

Tagged